Miron Amusia

meron amosiya profile photo
Miron
Amusia
(1934-2021)
(1934-2021)

קווים לדמותו של פרופ' מירון אמוסיה  חבר מכון רקח לפיסיקה משנת  1998 שנפטר בערב יום הכפורים, ט' בתשרי תשפ'ב (15.9.2021) בגיל 87 (נולד ב-18.11.1934).

בעלייה הגדולה והברוכה של שנות התשעים למאה שעברה, של יהודי ברית המועצות לשעבר עלו לארץ, רבבות מדענים ומהנדסים. מתוכם הכירה מדינת ישראל במספר קטן של מדענים מצטיינים שנקלטו ישירות כפרופסורים מן המניין במוסדות האקדמיים במדינה. מירון היה אחד מהם.

פרופ' מירון אמוסיה היה פיסיקאי תיאורטי מבריק שהשכיל לפרסם מעל ל 530 מאמרים מדעיים, בעיתוני המדע היוקרתיים ביותר, וכן 17 ספרים בנושאים שונים בפיסיקה. הוא עסק בתחומי פיסיקה רבים ומגוונים. בתוכם- פיסיקה של המצב המעובה, פיסיקה גרעינית ואטומית, מוליכות-על, מעברי פאזה קוונטיים ועוד. הוא הדריך  25 דוקטורנטים ומתוכם 13 הפכו לפרופסורים לפיסיקה במוסדות אקדמיים ברחבי העולם. הוא זכה בפרסים יוקרתיים רבים והיה מרצה מבוקש בכנסים בין לאומיים חשובים. ומגוונים. היה היה מדען פעיל במכון, והתמיד להשתתף בכל הסמינריונים של המצב המעובה ובקולוקויום השבועי. לא הייתה הרצאה שלא שאל בה שאלות להבנת או להבהרת הנושא הנידון.

מירון ניחן באהבה רבה לעם ישראל ולארצנו  והתעניין בכל מה שקורה בה. כשנתקבלה החלטה כל שהיא שלא נראתה לו, הוא הירבה לשלוח עצומות מחאה לגורמים המתאימים. באגרות ברכה לקראת כל שנה חדשה, הוא סיכם את האירועים החשובים שקרו בארץ ושלח אותן לכל מכריו ומוקירו בעולם הרחב.

מירון נפל כאשר רץ להשיג אוטובוס חולף כשהוא בדעה צלולה ובמלא כוחו. יהי זכרו ברוך.

 

ישראל פלנר