FAQ

שאלות נפוצות

?היכן נמצאת מזכירות החוג לפיסיקה

בניין לוין, חדר 9, טלפונים: 02-6585226 02-6584541

?מהו קורס ״בטיחות ממוחשב״ וכיצד מבצעים אותו

הלימודים בחוג לפיסיקה כרוכים בעבודה במעבדות עם חומרים מסוגים שונים. 
על מנת להבטיח את בטיחותם של התלמידים בעבודה במעבדות ההוראה, מחויב כל תלמיד בביצוע קורס בטיחות במעבדה (קורס ממוחשב) בראשיתה של כל שנה. ביצוע הקורס ומעברו בהצלחה מהווים תנאי לעבודה במעבדה, יש להירשם לקורסים בעת ההרשמה לכל קורסי החוג, על פי לשנת לימודיו של התלמיד כלהלן:

 • קורס ממוחשב בבטיחות לתלמידי שנה א': 76222  
 • קורס ממוחשב בבטיחות לתלמידי שנה ב': 76223  
 • קורס ממוחשב בבטיחות לתלמידי שנה ג': 76224  

הקורס נמצא באתר המודל וכולל: 

 1. צפייה בסרטון בנושא: "עבודה בטוחה במעבדות הוראה" (כ – 15 דקות).
 2. קריאת חוברת "הוראה בטיחות לסטודנטים במעבדות הוראה"
 3. ביצוע בהצלחה (בציון 80 ומעלה) של מבדק ידע (10 שאלות אמריקאיות).

בתום ביצוע הקורס ב Moodle, יש להפיק טופס אישור/הצהרה ולהביאו חתום למפגש הראשון של כל קורס מעבדה.
לתשומת ליבכם: סטודנטים לכל התארים כולל בוגר , העובדים במעבדות מחקר מחויבים לבצע את לומדת "בטיחות במעבדה" הנמצאת על גבי תקליטור אצל מנהלי המעבדות במכונים או בחוות המחשבים ולבצע את המבדק בסופה. כן מחויבים הסטודנטים בריענון מידי שנה ע"י ביצוע לומדת הריענון "עבודה בטוחה במעבדה" והמבדק בסופה, הנמצאת באתר המחלקה לבטיחות וגהות.

?מה ההבדל בין המסלולים השונים בחוג לפיסיקה

ההבדל בין המסלולים השונים בחוג נובע מהיקף לימודי הפיסיקה מתוך סך הלימודים לתואר הבוגר ובהתאם לעניינו האישי של התלמיד. 
תלמידי החוג יכולים ללמוד לתואר בוגר במדעי הטבע באחד מהצירופים הבאים, על פי בחירתם:

 1. פיסיקה במסלול חד חוגי מורחב: מסלול זה מתאים במיוחד לתלמידים הרוצים להעמיק בפיסיקה והשוקלים המשך לימודי פיסיקה לתארים מתקדמים. לימודי מסלול זה כוללים 137 נ"ז לימודי חובה ובחירה בפיסיקה ועוד 8 נ"ז קורסי אבני פינה.
 2. פיסיקה במסלול חד חוגי רגיל: מסלול זה משמעותו לימודי פיסיקה כחוג יחיד בהיקף מצומצם יותר.  במסגרת לימודיו לתואר יכלול התלמיד גם לימודים בחטיבת לימודים מובנית אחת מן הפקולטה או מחוץ לפקולטה. היקף לימודים במסלול זה הוא 105 נ"ז בפיסיקה, חטיבה בהיקף של 32 נ"ז לפחות ועוד 8 נ"ז קורסי אבני פינה.
 3. פיסיקה במסלול דו חוגי: מסלול זה מיועד למעוניינים לשלב לימודים בחוג לימודים נוסף. היקף לימודי הפיסיקה הנדרש במסלול זה משתנה בהתאם לחוג הנוסף.

ניתן לצפות בתכנית הלימודים המלאה בכל אחד מהמסלולים כאן.

?כיצד אדע למי לפנות בבקשה לאישור בקשות מיוחדות

 ישנן בקשות אשר לגביהן יש לקבל את אישורו של ראש החוג או של יועץ שנת הלימודים המתאימה.

לדוגמא: תלמיד המבקש לפצל את שנת לימודיו על פני שנתיים צריך לקבל את אישור ראש החוג וכן תלמיד המבקש לדחות קורס לשנה העוקבת.

בקשות חריגות אחרות מצריכות את אישורה של ועדת ההוראה של הפקולטה. בין בקשות אלו נכללות אי עמידה בתנאי מעבר שנה, חידוש לימודים, בקשה ללימוד קורס בפעם השלישית וכד'. 

לדוגמא: אם התלמיד עומד בתנאי מעבר שנה ומבקש לערוך שינוי בתכנית לימודיו יוכל לפנות לראש החוג להתייעצות. לעומת זאת על תלמיד שאינו עומד בתנאי המעבר, ומבקש לבדוק כיצד ובאילו תנאים יוכל להמשיך את לימודיו, להגיש בקשה לוועדת ההוראה של הפקולטה על גבי הטופס המיועד לכך

?כיצד מגישים בקשה לפטור/זיכוי מקורס ומה ההבדל ביניהם

בקשה לפטור/זיכוי יש להגיש על גבי טופס בקשה לפטור/זיכוי המצוי באתר הפקולטה. את הבקשה יש להגיש במזכירות החוג. הבקשה תועבר לחוות דעתו של מרצה הקורס ותשובה תישלח ישירות אל התלמיד בדוא"ל. הפטור/זיכוי ידווח על ידי מזכירות חוג לימודיו של התלמיד.
פטור משמעותו שהתלמיד אינו מחויב ללמוד את הקורס אך גם אינו מקבל קרדיט עליו בנקודות זכות (נ"ז). במקרה של פטור התלמיד מחויב להשלים את נ"ז הקורס ממנו פטור באמצעות קורסי בחירה או קורסים אחרים לפי החלטת החוג. זיכוי משמעותו הכרה בקורס וגם בנ"ז הקורס, זאת על פי הסך המינימלי. 

?אם אני מעוניין לשפר ציון בקורס, האם אוכל פשוט להירשם אליו בשנית

לפי כללי הפקולטה ניתן לחזור על שני קורסים לכל היותר במהלך התואר לצורך שיפור ציון. לחזרה על קורס יש צורך להגיש בקשה לוועדת הוראה של הפקולטה, בטופס הבא.
 בקבלת ההחלטה יילקחו בחשבון השיקולים הבאים: האם החזרה על הקורס לא גורמת לחפיפות בין שיעורים, תרגילים ובחינות ויוצרת עומס לא סביר.

?כיצד מתבצע מעבר מחוג לחוג וממסלול למסלול

תהליך מעבר בין חוג לחוג עשוי להיות שונה בין תלמיד לתלמיד בהתאם לשנת לימודיו:

 • תלמיד שנה א' המבקש לעבור לחוג לפיסיקה מחוג אחר נדרש להתקבל לחוג לפיסיקה באמצעות מדור לרישום וקבלת תלמידים (ביצוע "שינוי עדיפות"). עם קבלתו תפתח בפניו האפשרות להירשם לקורסי החוג במערכת הרישום–נט. 
 • תלמיד בעל רקע אקדמי קודם בלימודי הבוגר (ובזאת נכללים גם תלמידים שהגיעו ממוסד לימודים אחר) והמבקש לעבור/להתקבל לחוג לפיסיקה, יגיש בקשה לוועדת ההוראה של הפקולטה על גבי הטופס המיועד לכך.  יש לציין כי סף הקבלה לשנה מתקדמת בחוג לפיסיקה הינו ממוצע 75 לפחות.
 • תלמיד המבקש לשנות את מסלול לימודיו בחוג לפיסיקה (לדוגמא מעבר ממסלול חד חוגי מורחב לחד חוגי + חטיבה) יוכל לבצע זאת בתחילת כל סמסטר בעת מועדי הרישום לקורסים. יש לציין כי שינוי חוג או מסלול לימודים מחייב עמידה בדרישות החדשות של שנת השינוי.

?מהו הרקע והציון הנדרש לקבלה ללימודי מוסמך

ההרשמה לתואר מוסמך בחוג לפיסיקה מתבצעת במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה. ללימודי המוסמך בפיסיקה רשאי להגיש מועמדותו בעל תואר בוגר בפיסיקה מהאוניברסיטה העברית או ממוסד אחר להשכלה גבוהה, בציון כללי 85 לפחות. במקרים מיוחדים תישקל מועמדותם של תלמידים בעלי ציון בטווח ציונים 80-85.
תלמיד שלא למד פיסיקה בהיקף מסלול מורחב יידרש ללימודי השלמה שיקבעו על ידי יו"ר החוג. היקף לימודי ההשלמה יהיה תלוי בלימודי הבוגר של התלמיד.

?מהו נוהל הגשת בקשה להארכת לימודים למוסמך

בקשה להארכת לימודים לתואר שני תוגש על גבי הטופס המיועד לכך בצירוף חתימתו והמלצתו של המנחה, לאישורו של ראש החוג. על התלמיד המבקש להאריך את לימודיו לצרף גם מכתב המציין את סיבת הבקשה.  תלמיד המבקש לדחות את מועד תום לימודיו יחויב בהרשמה לשנת לימודים נוספת ובתשלום שכ"ל על פי כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטה.

?מהו נוהל הגשת התיזה לקראת בחינת הגמר ללימודי מוסמך

עבודת הגמר תוגש בחמישה עותקים במזכירות החוג, בניין לוין חדר 9, טל': 02-6585226 כחודש ימים לפחות טרם מועד הבחינה המשוער. עותקי העבודה יועברו ליועץ ולבוחנים לחוות דעתם. יתכן כי העבודה תוחזר לתלמיד לביצוע תיקונים טרם ביצוע הבחינה.

?מהו נוהל הגשת תכנית מחקר לקראת בחינת סינון למסלול ישיר לדוקטורט

תנאי מקדים לבחינת הסינון הינו מילוי כל נקודות הזכות לתואר מוסמך בממוצע ציונים 85 לפחות והעברת  מכתב המלצה מהמנחה למזכירות החוג. תקציר של תכנית המחקר יוגש בשלושה עותקים כחודש לפני הבחינה למזכירות החוג. התקציר יכלול תכנית המחקר ותוצאות ראשוניות בהיקף של 10-15 עמודים.