Open Day 2020

ברוכים הבאים ליום הפתוח לתארים מתקדמים של החוג לפיסיקה

לחצו כאן להרשמה מראש

ב- 25.2.20 יתקיים יום פתוח אודות התארים המתקדמים בחוג לפיסיקה, בתוכנית: 

התכנסות

11:15-11:30

הצגת המכון לפיסיקה וקבוצות המחקר השונות

11:30-12:30

פאנל סטודנטים לפיסיקה

12:30-13:00

סיור במעבדות פיסיקה

13:00-13:30

ארוחת צהריים ודיון חופשי

13:30-14:30

הצגת המחלקה לפיסיקה יישומית

14:30-15:00

פאנל סטודנטים לפיסיקה יישומית

15:00-15:30

סיור במעבדות פיסיקה יישומית

15:30-16:30

סיור במרכז הננו

16:30-17:00

 

לימודי המוסמך בפיסיקה הם נקודת המעבר בין התואר הראשון, המבוסס כולו על קורסים פרונטאליים, לבין דוקטורט המבוסס רובו ככולו על מחקר. במהלך הלימודים, בנוסף ללימוד קורסים מגוונים ומתקדמים, מתנסה הסטודנט בפעם הראשונה בתכנון וביצוע של מחקר מדעי בתחומי הפיסיקה. מטרת הלימודים המתקדמים הינה להכשיר מדענים, אשר כבר בשלב הלימודים למוסמך יוכלו לעבוד באופן עצמאי בתחום ההתמחות עם יכולת ליזום, לבצע ולהעריך תכניות מחקר.

לימודי תואר שני בפיסיקה מאפשרים לבוגרים להמשיך במסלול מחקר ללימודי דוקטורט המאפשרים להמשיך בקריירה אקדמית. הבוגרים יכולים גם להשתלב בתעשיית ההי-טק בתפקידי מפתח המשלבים מחקר ופיתוח של טכנולוגיות ממגוון תחומים רב כמו תעשיות המוליכים למחצה, האלקטרו-אופטיקה, הביו-רפואה ואף במוסדות פיננסיים או בתפקידי יעוץ. גם בתחום הפינטק והמסחר יש ביקוש לבוגרי פיסיקה לצורך פיתוח אלגוריתמים מתקדמים. תודות לראייה הרחבה והיכולת לפתור בעיות מורכבות שרוכשים בוגרי פיסיקה, רבים מהם מתקדמים לתפקידי ניהול פיתוח ואף לתפקידי ניהול והובלה של חברות טכנולוגיה רבות במשק הישראלי.

אתר Ynet אף סיווג את בוגרי התואר הראשון בפיסיקה במקום השני בטבלת השכר במקום העבודה הראשון לאחר התואר, והעיר כי לאחר תואר שני שכרם משתווה לבוגרי התואר במדעי המחשב שהיו במקום הראשון. אפשרויות נוספות לבוגרים הם השתלבות במגזר הציבורי וכן כמורים למדעים המדויקים, להם ישנו ביקוש רב במיוחד בשנים האחרונות. באוניברסיטה העברית ישנו אף מסלול מקוצר להכשרת תלמידי תארים מתקדמים לתעודת הוראה.

לימודי המוסמך, הנמשכים בדרך כלל שנתיים, מורכבים מקורסי חובה, קורסי בחירה ומעבודת גמר מחקרית. ההתמחות מתבטאת בהרכב קורסי הבחירה ובנושא עבודת הגמר. תלמידי המוסמך משתלבים בקבוצות מחקר המתקדמות של המכון לפיסיקה. על כל תלמיד לתואר מוסמך בפיסיקה למצוא מנחה במהלך שנת הלימודים הראשונה, מקרב חוקרי המכון שמסכים להדריך בעבודת מחקר וכתיבת תזה. התלמידים המצטיינים מוזמנים בתום השנה הראשונה ובמהלך השנה השנייה של לימודי המוסמך להצטרף למסלול הישיר לדוקטורט.

תנאי קבלה, תהליך ההרשמה, תכנית הלימודים ומלגות לתואר מוסמך בפיסיקה
תנאי קבלה ותהליך ההרשמה לתואר דוקטור בפיסיקה 

מיקום המכון לפיסיקה, בניין לוין.

image can not be displayed