Racah Noon

1 April, 2019
Image can not be displayed

 הנכם מוזמנים למפגש תלמידי תואר ראשון עם סגל מכון רקח שיתקיים ביום רביעי, 10.04, בשעה 12:00 באולם לוין.

בתוכנית:

12:00-12:20 הצגת מכון רקח על ידי תלמידי המכון

12:20-12:30 חידון נושא פרסים שווים

12:30-13:30 כיבוד, מפגש וחלוקת פרסים על מרפסת בניין לוין

 

לטובת הפעילות אנא הורידו את אפליקציית Kahoot מבעוד מועד.

 

להתראות,

ועדי התלמידים וחברי הסגל.