Open Day 2019

6 February, 2019
Image can not be displayed

אנחנו מזמינים סטודנטים מצטיינים המסיימים תואר ראשון ושני בפיסיקה לשמוע על המחקר המדעי במכון רקח, בחזית המחקר בפיסיקה, ועל תכנית הלימודים לתואר שני.

תכנית הלימודים לתואר שני מקנה מלגות לכל התלמידים, חווית לימודים מעשירה ומאתגרת, והשכלה מעמיקה בכל תחומי המחקר העכשווי בפיסיקה. בוגרי התכנית משתלבים בחזית המחקר בארץ ובעולם, באקדמיה ובתעשייה.

ביום הפתוח נציג קצת מהמגוון העצום של המחקר במכון, נסקור את תכנית הלימודים והמלגות, נסייר במעבדות, ונפגיש אתכם עם חוקרי המכון - סטודנטים לתארים מתקדמים וסגל בכיר.

תוכנית היום הפתוח  
10:45-11:00 התכנסות וכיבוד קל - בניין דנציגר ב׳
11:00-11:30 הצגת מכון רקח
11:30-13:00 מפגשים מדעיים וסיור מעבדות במכון רקח לפיסיקה
13:00-14:00 על בירה ופיצה - מדברים עם חוקרים וסטודנטים
14:00-14:30 הצגת פיסיקה יישומית 
14:30-16:00 סיורי מעבדות בפיסיקה יישומית
16:00-16:30 סיור במרכז הננו

 

 

 

 

 

 

 

 

מתכוונים להגיע? אנא אשרו את הגעתכם כאן.

כל שאלה הנוגעת ליום הפתוח או לתארים מתקדמים בפיסיקה ניתן לפנות ל:

עידית מור קליין, מזכירת ההוראה

פרופ׳ רונן רפופורט, ראש החוג לפיסיקה

פרופ׳ אלדד בטלהיים, יועץ ללימודי מוסמך בפיסיקה