"Multi-filament gas inflows fuelling young star-forming galaxies" Prof. Avishai Dekel.

15 July, 2019

גז קר ולא חם: פריצת דרך בהבנת אופן היווצרות גלקסיות

חוקרים מהאוניברסיטה העברית הצליחו לאשש תצפיתית תיאוריה שמנבאת היווצרות גלקסיות על ידי זרמים של גז קר. פרופ' אבישי דקל, הוגה התיאוריה וחבר בצוות שאישש אותה: "מדובר במהפכה בתחום, המספקת הבנה חדשה לחלוטין של איך נוצרות גלקסיות"

ראו כאן את הכתבה המלאה אשר פורסמה באתר ynet (וכאן את המאמר המקורי בנושא אשר פורסם ב- nature astronomy).